LKS ORZEŁ DĘBNO
  • Boisko główne

    106x68m bez oświetlenia
  • Boisko boczne

    62x55m z oświetleniem
  • Boisko pod szkołą

    102x62m
Scroll to top